I Liga > Wyniki
'
Policja 1 : 3
2010-01-29
Black Horse
15      :      25
15      :      25
25      :      22
22      :      25