Regulamin

Regulamin
Amatorskiej Powiatowej Ligi Siatkówki w Parczewie


I. Cel:
 • upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • popularyzacja gry w piłkę siatkową.

II. Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Parczewie

III. Terminy i miejsce
 • rozgrywki przeprowadzone zostaną w niedziele w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgomnazjalnych im Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1.
 • dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostały odrębnym terminarzem gier, który stanowić będzie integralną część niniejszego regulaminu.

IV.System rozgrywek
 1. W rozgrywkach uczestniczy 8 zespołów .
 2. Zespoły rozegrają mecze systemem każdy z każdym. Każdy set systemem tie-break do 25 punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch punktów.

O kolejności decyduje:
 1. większa ilość zdobytych punktów,
 2. lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,
 3. lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,
 4. wyniki bezpośrednich spotkań.

V. Zasady uczestnictwa.
 1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby i stowarzyszenia sportowe.
 2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy aktualnie uczestniczący na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS i WZPS-y od III ligi wzwyż /z wyjątkiem drużyn juniorskich kategorii kadet/. Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i ALS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował ten zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 3 : 0 /25:0; 25:0;25:0/ bez przyznania punktu.
 3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.
 4. Przed rozpoczęciem rozgrywek należy przedłożyć listę zawodników z datą urodzenia i adresem zamieszkania.
 5. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.

VI. Wymogi regulaminowe.
 1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS.
 2. Zespół musi się składać z minimum 6 zawodników. Tylko w przypadku kontuzji istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.
 3. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników maksimum o dwie osoby.
 4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje v.o. 3:0 /25:0; 25:0;25:0/ na korzyść przeciwnika.
 5. Ewentualne protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora.
 6. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem /zero punktów/
 7. Przekładania meczów nie przewiduje się.
 8. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA i GALA.
 9. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.
 10. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.
 11. Nie dokonanie wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych /w tym piwa/ na terenie szkoły.
 13. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator.

VII.Sprawy finansowe
 1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego w wysokości 150 złotych.
 2. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup sprzętu sportowego, puchary i statuetki, wynajem sali sportowej, opłaty ekwiwalentów sędziowskich oraz nagrody rzeczowe.